South Tawton Primary School

URN: 145335

Tawton Lane, South Zeal, Okehampton, Devon, EX20 2LG